بهمن ۲۶ ۱۳۹۸ ۰دیدگاه

تعرفه های خرید تضمینی نیروگاه های خورشیدی

تعرفه های خرید تضمینی

  •  نیروگاه های خورشیدی

 نیروگاه های خورشیدی آن دسته از نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ کیلووات و کمتر می‌باشند که در مکانی دارای انشعاب برق به ظرفیت مساوی یا بیشتر از (۱٫۵ برابر) نیروگاه احداثی باشد.

 بنابراین یک سامانه خورشیدی ۱۰۰ کیلواتی حتما در مکانی با ظرفیت انشعاب برق ۱۰۰ کیلووات یا بیشتر نصب خواهد شد. از این‌رو مالکان این سامانه‌ها عمدتا دارندگان انشعابات برق و کنتور می‌باشند.

ردیف ظرفیت نیروگاهی نرح پایه قرارداد (ریال/کیلووات ساعت)
۱ مساوی یا کمتر از ۲۰ کیلووات ۱۰۴۰۰
۲ بیشتر از ۲۰ کیلووات تا سقف ۱۰۰ کیلووات ۹۱۳۰

 

برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی محدودیت ظرفیت انشعاب وجود ندارد و این نیروگاه ها به خطوط فشارمتوسط وسمت فشار متوسط پست های فوق توزیع متصل می شوند.

 

ردیف ظرفیت نیروگاهی نرخ پایه قرارداد(ریال/کیلوولت ساعت)
۱ ظرفیت ۱۰ مگا وات و کمتر ۶۳۷۰

admin

دیدگاه خود را بیان کنید