آبان ۲۵ ۱۳۹۸ ۰دیدگاه

جهان وطنی وبسایتی ترویجی در حوزه بالابردن سطح آگاهی

درباره ما

جهان وطنی
جهان وطنی جهان وطنی – درجهانی که کره زمین با تمام وسعتش به دلیل انقلاب اطلاعات و حمل و نقل تبدیل به یک دهکده ای با تفاوت های نژادی ، فکری ..شده است. ما شاهد آمیختگی های جالب توجه و عجیب در جامعه بشری هستیم اگر گذری کوتاه به تاریخچه تمدن بشری بر روی کره زمین بیاندازیم.
بشر زمانی که از دوران قبیله ای عبور نمود و توانست شهرها و امپراطوری ها را تاسیس کند ودنیای قدیم شامل امپراطوری ها مختلف گردید، این نظام را می توان با نظام ارگانیک مقایسه نمود که فرد به تنهایی یک عنصر در اختیار امپراطور معنی و جایگاه می گیرد و در چنین دنیایی برده داری عجیب نیست.

با قرارداد وستفالیا در سال ۱۶۴۸ میلادی که بین اکثر کشورهای اروپایی بسته شد، به معنای واقعی دولت – کشور ها با حقوق یکسان به عنوان واحد سیاسی سر برآوردن و این نظام را می توان با فیزیک نیوتن مدل نمود که اجزا برهمدیگر تاثییر گذار هستند و تبادل نیروها وجود دارد.

اما با انقلاب اطلاعات و پیشرفت حمل ونقل و افزایش مبادله های کالا و خدمات بین المللی مرزهای دولت –کشوری رسوخ پذیر گشت و از حالت صلب خود خارج گشت، گویا شهروندی جهانی متولد شده است که همگی کم یا بیش متوجه تولد او شده ایم.

شهروند یک دولت –کشور و وابسته به قومیتی خاص اگر چه ازبین نرفته است، اما تعلق به جهانی پیوسته بعنوان شهروند جهانی درحال گسترش و رشد و نمو و تکامل است.

WWW.JAHANVATANI.IR

به سوی جهان وطنی یک پروسه است نه یک پروژه.
در این جهان معضلاتی چون بیماری ها، جنگ ها گسترش فقر و بی خانمانی ، گرسنگی و کمبود آب …. مشکلاتی نیست که فقط کشوری خاص درگیر آن باشد و یا نشت مواد رادیو اکتیو از راکتور هسته ای نیروگاه چرنویل تنها بر مردم اوکراین اثر گذار باشد بلکه بر مردم منطقه ، اروپا و حتی جهان تاثیر گذار است.

تلاش ما در راستای شناساندن واقعی جهانی شدن است نه پروژه جهانی سازی که تلاشی بیشتر به سوی خواسته های خاص است. قطعا مردم جهان آزادگی ، دفع بردگی های نو و شکنجه ، دوری و اجتناب از جنگ و استفاده از سلاح های دهشتناگ …. حقوق برابر و دستمزدی عادلانه را فریاد می زنند.

اگر چه تفاوت های فرهنگی وجود دارد اما مصادیق کلی حقوق بشر روشن و یکسان برای انسان ها است..

و حضرت امام علی ع در نامه به مالک اشتر می فرماید:

“و مهربانی بر رعیت و دوستی ورزیدن با آنان و مهربانی کردن با همگان را برای دل خود پوششی گردان، و مباش همچون جانوری شکاری که خوردنشان را غنیمت شماری! چه رعیت دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر می زند، یا علتهایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می رود، به خطاشان منگر، و از گناهشان درگذر

سعی ما بر این است که حوزه های سیاست ،اجتماعی، محیط زیست، انرژی و سلامت و شیوه مطلوب حکومت داری (نه فقط دولت ها) مورد بحث و کنکاش قرارگیرد.

شیوه حکومت داری فقط با دولتی خاص یا دولت ها وشیوه رفتاری انها وابسته نیست بلکه فرهنگ سیاسی و رفتار شهروند و گروه ها و سازمان ها و احزاب در جامعه را هم شامل می شود.

حقوق بشر درکلیات را می توان فصل مشترک ملل دانست اما مصادیق جزیی آن بسته به فرهنگ و اعتقادات متفاوت است و بحران های جهانی چون بیمارهای خطرناک و کمبود آب و غذا و چالش های مهم سلامت ، جنگ مسائلی هستند که بدون هماهنگی و تلاشی جهانی نمی توان برآن فائق امد و همهشهروندان این جهان وطن در برابرآن مسئول هستند چرا که همه ما از این مسائل تاثییر می پذیرم و تاثییر می گذاریم.

 

WWW.JAHANVATANI.IR

admin

دیدگاه خود را بیان کنید