اردیبهشت ۱۲ ۱۳۹۶ ۰دیدگاه

حمایت های وزارت نیرو از سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک (نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت)

✳️حمایت های وزارت نیرو از سرمایه گذاری در احداث مولدهای مقیاس کوچک (نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت)

خلاصه ی حمایتهای ویژه وزارت نیرودر راستای تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور ترغیب و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در بخش برق، با هدف احداث مولدهای کوچک تولید برق در مراکز مصرف و تسهیل ورود به بازار خرده فروشی برق، به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه- به استناد دستورالعمل توسعه ی مولد مقیاس کوچک مصوب ۳۰/۷/۸۷ به شرح ذیل می باشد .

 پرداخت پیش پرداخت خرید برق

🔅پیش پرداخت خرید برق تا ۱۵ درصد

🔅افزایش تا ۲۰ درصد میزان پیش پرداخت خرید برق در حالت فروش برق از طریق قرارداد دوجانبه

🔅افزایش تا ۲ برابر میزان پیش پرداخت فوق الذکر در صورت استفاده از مولدهای ساخت داخل

🔅تأمین هزینه های برقراری انشعاب احداث تأسیسات لازم برای تأمین گاز مولّد از طریق پیش پرداخت و یا وجوه اداره شده

🔅تأمین هزینه های اتصال مولّد به شبکه ی برق از طریق پیش پرداخت و یا وجوه اداره شده

۲️⃣سرمایه گذار می تواند برای احداث مولّد مقیاس کوچک، همچون سایر طرح های تولیدی (صنعتی) و نیز سایر طرح های نیروگاهی، از تسهیلات بانکی (ریالی و ارزی) استفاده کند.

۳️⃣ بازگرداندن حق انشعاب به قیمت روز (در حدود ۱۰ درصد تامین مالی پروژه را شامل می شود)

۴️⃣ اجاره بلندمدت زمین های پست برق

admin

دیدگاه خود را بیان کنید