آبان ۲۵ ۱۳۹۸ ۰دیدگاه

مشاوره و طراحی سیستم انرژی خورشیدی/ مشاوره سرمایه گذاری در حوزه انرژی

مشاوره و طراحی سیستم انرژی خورشیدی .

ما آماده ارائه مشاوره و طراحی انواع سیستم های خورشیدی و مشاوره سرمایه گذاری شما هستیم.

در قالب انوع سیستم های تولید انرژی برق تجدید پذیر با اهداف و موقعیت های مختلف

۱- خانگی و اداری

۲- مزرعه خورشیدی

۳- سیستم های منفصل از شبکه با باتری برای خود تامین بودن

۴- سیستم های پمپ آب خورشیدی

۵- مولد های پرتابل خورشیدی

admin

دیدگاه خود را بیان کنید