کنترلر سنکرون سری InteliGen NT

امکانات فنی سیستم سنکرون InteliGen NT-SPTM
معرفی :
          InteliGen NT کنترلری جامع جهت کنترل  چند دیزل ژنراتور بصورت موازی با هم(MINT)  یا یک دیزل ژنراتور  موازی با برق شهر(SPTM) می باشد . ساختار این کنترلر ارتقاء آن به سطوح مختلف کاربردی جهت برآورده نمودن کلیه نیازهای مصرف کننده را امکان پذیر می سازد.
امکانات:
• تقسیم بار اکتیو و راکتیو بین ژنراتور و برق شهر
• کنترل ولتاژ و ضریب توان از طریق رگولاتور ولتاژ
• کنترل فرکانس و باراکتیو از طریق گاورنر
• اندازه گیری و حفاظت کامل پارامترهای مکانیکی و الکتریکی
• حفاظت اتصال کوتاه ژنراتور و Reverse Power
• پشتیبانی از موتورهای دارای واحد کنترل الکترونیک ECU
• مدیریت بار
• PLC داخلی جهت برنامه ریزی منطق عملکردی مورد نیاز
• امکانات مونیتورینگ و ارتباطی مناسب
شرح امکانات:
۱٫ راه اندازی اتوماتیک دیزل ژنراتور بر اساس انرژی مورد نیاز   با امکان تعریف و تغییر اولویت راه اندازی برای دیزل ژنراتور
۲٫ مجهز بودن سیستم به کلیه حفاظتهای لازم برای دیزل ، ژنراتور و شبکه جهت کارکرد ایمن و مطمئن مجموعه و حفاظت  ژنراتورها در برابر  Reverse Power
۳٫ قابلیت اندازه گیری کلیه پارامترهای مربوط به  ژنراتور  شامل : جریان و ولتاژ خط و  فاز ، فرکانس و ضریب توان تکفاز و سه فاز ، توانهای اکتیو ، راکتیو و ظاهری تکفاز و سه فاز ، میزان انرژی تولیدی اکتیو و راکتیو ، ساعت کارکرد دیزل ژنراتور ، ولتاژ و فرکانس ژنراتور و باس
۴٫ سنکرونسکوپ دیجیتال و حافظه ثبت وقایع و خطاهای بهمراه تاریخ و زمان وقوع تا ۵۰۰ مورد و …
۵٫ امکان راه اندازی دیزل با سرعت پائین و افزایش سرعت تا مقدار نامی با تنظیم زمان و شیب قابل تنظیم جهت افزایش عمر مفید موتور و البته با رعایت حفاظت از سیستم تحریک ژنراتور در برابر افزایش جریان تحریک کننده در زمان پائین بودن فرکانس ژنراتور .
۶ . بطور کلی سیستم قادر به سنکرون کردن دیزل ژنراتور با برق شبکه بوده و با استفاده از قابلیتهای متعدد دستگاه می تـــوان انـــجام عملــــیات ذیل را انجام داد:
–   تقســیم و متعادل نمودن باربین ژنراتور و برق شهر( Load Sharing )
–  تصحیح ضریـــب قـــدرت شبـــکه و سیستم ( Import /Export )
–   برش بار به منظور اولویت بندی بار براساس توان تعریف شده ( Load Shedding )
–  انتقال تمام یا بخشی از بارترانس به ژنراتور در ساعات اوج مصرف شبکه ( Peak Shaving )
–  بار گذاری و بی بارنمودن بصورت نرم  و خاموش نمودن دیزل ژنراتور( Soft Transfer ).
–  امکان سنکرون مستقیم و معکوس دیزل ژنراتور با برق شهر  و کنترل کلید برق شهر .اندازه گیری پارامترهای  برق شهر  و مدیریت  میزان توان ارسالی و دریافتی .(Forward/Reverse Synchronizing)
۸٫  حفاظتهای  Reverse Power و Vector Shift در این کنترلر تعبیه گردیده است.
کنترلر سنکرون دیزل ژنراتور|پارالل دیزل ژنراتورها|سنکرون با برق شهر|تابلو سنکرون|برد سنکرون|آموزش سنکرون نمودن دیزل ژنراتورها|برد کومپ|ComAp|

admin

دیدگاه خود را بیان کنید