دسته: دسته‌بندی نشده

کمربند سبز، یکی از راهکارهای مهارگرد و غبار است.

معمولاً برای اجرای طرح کمربند سبز از گونه‌های سازگار، ماندگار و مناسب با شرایط اقلیمی شهرهای مورد نظر استفاده می‌شود که این طرح می‌تواند فضای سبز مناطق حاشیه‌ای شهر باشد، در این کمربندهای سبز انواع مجموعه‌های فضای سبز تفریحی، ورزشی و گردشگری ایجاد می‌شود. افزایش و توسعه پوشش گیاهی درختان، موجب کاهش میزان آلودگی ناشی […]

کنترلرهای سنکرون دیزل ژنراتور سری InteliCompact

شرح امکانات کنترلرهای سنکرون دیزل ژنراتور سری InteliCompact: ۱٫ راه اندازی اتوماتیک دیزل ژنراتورها بر اساس انرژی مورد نیاز   با امکان تعریف و تغییر اولویت راه اندازی برای دیزل ژنراتورها ۲٫مجهز بودن سیستم به کلیه حفاظتهای لازم برای دیزل ، ژنراتور و شبکه جهت کارکرد ایمن و مطمئن مجموعه و حفاظت  ژنراتورها در برابر […]

My title page contents