طراحی اکوپارک در محوطه مد نظر برای باغ گل ایرانی

چالش

eco park renewable energy

توضیحات پروژه

مشتری:مشترک بین شرکت پویشگران طرح سبز و شهرداری بجستان
آدرس:بلوار آیت الله مدنی -شهر بجستان - خراسان رضوی
منطقه سطحی:20000 متر مربع