دی ۲۴ ۱۳۹۵ ۰دیدگاه

آژانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر

آژانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر

آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (ایرِنا – IRENA) در سال ۲۰۰۹ برای ترویج استفاده و افزایش استفاده پایدار از همه اشکال انرژی تجدیدپذیر تاسیس شد. آسان کردن دسترسی به تمام اطلاعات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله اطلاعات فنی از دیگر وظایف ایرنا می‌باشد. اساسنامه این آژانس در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۱۰ به تصویب رسید. در ژوئن ۲۰۰۹، در جلسه کمیسیون مقدماتی، ابوظبی به عنوان مقر آژانس به طور موقت انتخاب شد

 

energy

کشورهایی که اساسنامه آژانس را امضا کرده‌اند

اساسنامه آژانس در مجلس این کشورها به تصویب رسیده‌است.

(تا تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۱)

منابع وسیع انرژی های تجدیدپذیر در جهان بدون بهره برداری جدی باقی مانده اند. از آنجا که پیش بینی شده جمعیت جهان تا سال ٢٠۵٠ به ١٠ میلیارد نفر می رسد، فراوانی منابع انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهانی می تواند کمک قابل توجهی به تقاضای رو به رشد جهان در حوزه انرژی نماید . با شناخت پتانسیل عظیم انرژی های تجدیدپذیر ، کشورهای عضو آژانس  IRENA جهت تشکیل یک سازمان بین المللی با هدف تسهیل توسعه سریع جهانی انرژی های تجدیدپذیر گرد هم آمده اند.

در خصوص تاریخچه تشکیل این آژانس می توان اشاره نمود که با ابتکار آلمان، اسپانیا و دانمارک و با اقدام اولیه دولت اسپانیا، ۵١ کشور در تاریخ٢ و ٣ آبان ماه ١٣٨٧ (٢۴-٢٣ اکتبر ٢٠٠٨) در شهر مادرید اسپانیا در کنفرانس مقدماتی گرد هم آمدند و بحث های مربوط به اساسنامه آژانس را نهایی کردند. سپس این ابتکار از سوی تعداد زیادی از کشورهای جهان مورد حمایت قرار گرفت و در اولین نشست مقدماتی که در تاریخ ٧ و٨  بهمن ماه ١٣٨٧ در شهر بن آلمان تشکیل گردید، این اساسنامه به امضاء ٧۵ کشور رسید.

هنگام برگزاری دومین نشست مقدماتی در تاریخ ٨و٩ تیرماه ١٣٨٨ در شرم الشیخ مصر، تعداد کشورهایی که اساسنامه را امضاء نمودند به ١٣۶ کشور بالغ گردید.

 

تا ماه آوریل ٢٠١١ جلسات رسمی آژانس در قالب ۵ کمیسیون مقدماتی برگزار شد که طی آنها کلیه قوانین و مقررات آژانس مورد بررسی و تصویب کشورهای عضو قرار گرفت . به دنبال اقداماتی شدن اساسنامه آژانس در ٨جولای سال ٢٠١٠ اقدامات اجرایی مجمع نخست آغاز شد به این ترتیب درنیمه نخست سال ٢٠١١ اولین جلسه مجمع ایرنا به طور رسمی کار خود را آغاز نمود و تا کنون پنج مجمع در سطح وزراء در آژانس تشکیل شده است .

ارکان اصلی آژانس مجمع ، شورا و دبیرخانه می باشند که کلیه مکاتبات و اسناد از طریق دبیرخانه برای اعضاء ارسال می گردد . همچنین در هر سال یک نشست مجمع و دو نشست شورا به همراه جلسات جانبی و جلسات کارشناسی کمیته ها تشکیل می گردد .

irena1

• کمیته مالی و اداری (AFC) • مرکز دانش سیاست گذاری و امور مالی (KPFC)

• کمیته برنامه ریزی و استراتژی (PSC) • مرکز مشارکت و حمایت از کشور ها (CSP)

• مرکز نوآوری و فناوری (IITC)

ایرنا همچنین مراکز مختلفی را موظف به برنامه ریزی برای آژانس، انتخاب استراتژی ها، هم تراز کردن فعالیتها و اجرای مؤثر آنها کرده است. که این مراکز عبارتند از مرکز دانش سیاستگذاری و امورمالی(KPFC)ومرکز نوآوری و فناوری(IITC)و بخش حمایت از کشور و مشارکتها(CSP).

مرکز دانش سیاستگذاری و امور مالی KPFC

 

مرکزkpfcمخزن مرکزی دانش ایرنا و مرکز عالی انرژیهای تجدیدپذیر برای مسائل مربوط به سیاستگذاری و امورمالی میباشد. اطلاعات جمع آوری شده وتجزیه و تحلیل شده درKPFC، ایرنا را قادر می سازد تا به اطلاع رسانی و مشاور رسانی به کاربران خود بپردازد و همینطور این اطلاعات را برای عموم مردم منتشر کند. این بخش همچنین به عنوان مخزن مرکزی دانش داخلی ایرنا برای اطلاع رسانی و حمایت از کار تمام بخشها محسوب میشود.

مرکز نوآوری و فناوری IITC

 

مرکزIITCاطلاعات مهم در رابطه با فناوری و نوآوری در انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم میکند و به دنبال مسیرهای جدید برای انتقال به یک انرژی پایدار در آینده میباشد. این مرکز به عنوان یک منبع معتبر و عینی برای دستیابی به مشاوره در رابطه با هزینه های تجدیدپذیر و روند این قیمتها، گزینه های فناوری، اهداف میان مدت و بلندمدت و نقشه های راه میباشد. مرکزIITC، بعنوان یک مرکز عالی نوآوری و فناوری برای انرژیهای تجدیدپذیر، پهلو به پهلو با آخرین پیشرفت ها آنها را بصورت عملی و ابزار سیاست پسند برای اعضای ایرنا تعریف میکند.

مرکز حمایت از کشورها و مشارکت ها CSP
بخشCSPاز کشورها در توسعه و پیاده سازی استراتژی های ملی و منطقه ای انرژی تجدیدپذیر حمایت میکند. بنابه درخواستCSPبه کشورها برای ارزیابی منابع تجدیدپذیرشان از طریق مشاوره رساندن در پیگیری اقدامات لازم و حمایت کردن از ایجاد ظرفیت سازی های کلیدی کمک میکند. این بخش با استناد بر فعالیتهای مراکزKPFCوIITCبستری را برای همکاری بین کشورها، مناطق، سازمانها و مؤسسات فراهم میکند.بخشCSPبه عنوان یک مرورگر سیستماتیکی از نیازهای کشوری و منطقه ای، تجارب و روندها میباشد که این امر موجب سهولت در تبادل بهترین روشها در بین کشورها و مناطق میشود و در شکل دادن به اولویت های برنامه ریزی ایرنا کمک میکند.

هدف تشکیل:

فقر جهانی انرژی دامن بیش از ١,٣ میلیارد نفر از جمعیت جهان را گرفته است. برای بهبود شرایط زندگی و اقتصادی مردم جهان نیاز است تا دسترسی به خدمات مدرن انرژی را تسریع داد.امروزه در اکثر کشور ها  سیاستهای انقباضی ایجاد شده برای حل بحران انرژی، با توسعه سریع فناوریهای انرژی تجدیدپذیر و کاهش هزینه ها همراه گشته است و این امر موجب تغییر در تعادل انرژی و گسترش گزینه ها در منوی انرژی برای کشورها شده است.

هدف اصلی آژانس آن است که آیرینا :

• بعنوان بستر اصلی برای همکاری بین المللی واقع شود.

• به عنوان مرکز عالی انرژیهای تجدیدپذیر واقع شود.

• به عنوان مخزن اصلی دانش سیاستگذاری، فناوری، منابع و امورمالی واقع شود.

• از کشورهایی که در حال انتقال به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در آینده میباشند حمایت کند.

همچنین بر اساس ماده ٢ اساسنامه، هدف اصلی تشکیل آژانس، توسعه گسترده و پذیرش استفاده از انواع انرژی های تجدیدپذیر در سراسر جهان می باشد.

در این زمینه موارد زیر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد:

الف) اولویت دادن به منافع حاصل از انرژی های تجدیدپذیر نسبت به سایر انرژی ها و افزایش بهره وری انرژی در کشورهای عضو

ب) افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در حفظ محیط زیست و کاهش استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، کاهش ویرانی جنگل ها به ویژه در مناطق گرمسیری، جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و دستیابی به امنیت عرضه انرژی

زمینه فعالیت:
بر اساس ماده ٣ اساسنامه، زمینه اصلی فعالیت آژانس، کلیه انرژی های حاصل از منابع تجدیدپذیر به ویژه انرژی های زیستی، زمین گرمایی، برق آبی، جزر و مد دریاها و اقیانوس ها، خورشیدی و بادی بوده و شامل موارد ذیل می باشد :
• انجام تحلیل و ارائه پیشنهاددات سیاست گذاری به دولت ها به منظور توسعه بیشتر استقرار انرژی های تجدیدپذیر
• تسهیل دسترسی به تمام اطلاعات مرتبط شامل اطلاعات مطمئن از پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر ، مکانیزم های مالی و تخصصی فنی
• برگزاری کارگاه های سطح بالا با متخصصین جهان
منابع:
suna.org.ir
wikipedia

admin

دیدگاه خود را بیان کنید