تیر ۰۳ ۱۳۹۶ ۰دیدگاه

سخنرانی و تشریح شرایط صنعت انرژی و نیازمندی های آن در خاورمیانه و بویژه ایران

دراین سخنرانیکه توسط مهندس سید محسن مدنی برای تعدادی از صاحبان صنایع انرژی کره جنوبی در سئول ارایه شد، تشریحی از وضعیت انرژی و صنایع مربوطه در خاورمیانه و بخصوص ایران ارایه شد و نیازمندی ها و فرصت های همکاری فی مابین بیان گردید.
همچنین در ادامه ،نحوه همکاری پیشنهادی بین ایران و کره جنوبی تشریح شد که با توافقنامه های دو جانبه بین دو کشور و شرکت های علاقه مند به همکاری، انتقال تکنولوژی و ساخت در ایران صورت گیرد .

admin

دیدگاه خود را بیان کنید