درباره ما

پویشگران طرح سبز سپنتا

PTSS.Ir

مشاوره – طراحی – اجرا 

درباره ما

مشاوره – طراحی – اجرا

سیستم های تولید انرژی.

انرژی خورشیدی بدون هزینه و پایان‌ناپذیر است و ایران یکی از بهترین اطلس های خورشیدی را بین کشورهای دنیا دارد و از نظر اقلیمی کاملا مناسب برای بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در این زمینه است و کمک زیادی به محیط زیست می‌کند، زیرا امروزه هر خانه مانند پالایشگاه گاز آلودگی زیست محیطی تولید می‌کند و با رخ دادن پدیده وارونگی دما، هوای شهر بسیار خفه‌کننده می‌باشد و با پدیده ریزگردها که اخیراً اتفاق افتاده است و هم‌چنین آلودگی‌هایی که وسایل حمل و نقل عمومی تولید می‌کند، معجونی برای آلودگی و بیماری‌های مرتبط با آن به وجود می‌آید و بهترین راه برای مقابله با این معضل انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های گازی تولید پراکنده  است

وب سایت پویشگران طرح سبز سپنتا .

عملیات ما

مشاوره

مشاوره در خصوص سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های خانگی ، اداری و مقیاس بزرگ(خورشیدی،بادی، گازی)

سیستم های اسکادا

.

طراحی

طراحی نیروگاه های ۵KW تا ۱۰۰ Kw و همچنین مزارع خورشیدی مقیاس بزرگ مگا واتی.

اجرا

اجرا و کلید درست پروژه های احداث نیروگاه خورشیدی و مشاوره اجرای نیروگاه های تولید پراکنده گازی .

مشاوره در خصوص سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های خانگی ، اداری و مقیاس بالا(خورشیدی،بادی، گازی) .